Aristoteles Sözleri

Aristoteles Sözleri

Antik Yunan da yer alan filozoflardan biridir.  Aristoteles Hayatı da diğer felsefeciler gibi örnek alınacak içerikler içerir.  Platonla beraber yer alan Aristoteles Batı düşüncesinde olan önemli filozoflardan biridir.  Gökbilim, fizik, mantık ve zooloji gibi konularda birden fazla eser vermiştir. M.Ö yaşamıştır ve Platon’un en parlak yardımcılarından biri olmuştur. Akdemia’daki öğretime katkıda bulunmuştur. Aristoteles sözleri içinde her felsefi sözde olduğu gibi ahlakı ve barışı barındırır. Onun dünyaya bakış açısına bakarsanız birbirinden güzel dersler alabilirsiniz. Kendisi Atina’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu ayrılıktan 1 yıl sonra ise hayata veda etmiştir. Ele aldığı soru ve sorunları sistematik bir bakış açısı ile incelemiştir. Daha sonra ise kendi anlayışını da bu durumlara ekleyerek düşünce yapısını geliştirmiştir. Aristoteles resimli sözlere bakarak bu güzel yazılı sözleri sosyal hesaplarınızda paylaşarak insanlarında nasiplenmesini sağlayabilirsiniz.

Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur.

♥ Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

”Gençler kolay kandırılır; çünkü çabucak umutlanırlar.”

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

♥ Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

♥ Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

”Yalnız seçkinlerle kent olmaz; seçkinlerin herkesle birlikte olması gerekir.”

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

♥ İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Bir düşünceyi kabul etmeden düşünebilmek, eğitimli bir zihnin işaretidir. ….

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Birbirlerini sevenler, birbirlerine duydukları sevgi nispetinde diğerinin iyiliğini isterler.

♥ Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

“Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.”

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.

♥ Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Varolma, gelecek zaman içindeki geçmiş zamandır…

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Erdemli kişi haksızlık yapmaktansa, haksızlığa uğramayı daha uygun bulan kişidir.

♥ İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Soru değişti: ‘Zaman ne?’ ‘Zaman kim?’ sorusuna dönüştü. Daha yakın: ‘Biz kendimiz mi zamanız?’

♥ Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Erkeğin kadından üstün bir zekası olduğu kendiliğinden belli sayılmaktadır, fakat bu böyledir diye köle ile kadın özdeşleştirilemezler.

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

Eleştiriden kaçmanın tek bir yolu var:
Hiçbir şey söylemeyin, hiçbir şey olmayın, hiçbir şey yapmayın.

♥ Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

♥ İnsanları iyi yapan yasalardır.

Boş bir adamın ne olduğunu düşünmek bile insana ürküntü verir.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olmaları gerekir. Uygar bir halkın kendi kültür kalıtımını sürdürebilmesi için, öteki ırkları sömürmesi ve onları tüm insan haklarından yoksun bırakması gerekir.

♥ Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Çocukları eğitenler, onları üretenlerden daha fazla onura layıktır.
Çünkü bunlar sadece hayat verdiler, onlarsa iyi yaşama sanatını.

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

Düşmanlarından ziyade arzularını alt edeni daha cesur sayarım, çünkü en zor zafer kendine karşı alınandır.

♥ bütün insanların düşüneceği bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

“Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.”

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

♥ İnsan politik bir hayvandır.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

İradenin efendisi, vicdanının ise esiri ol..

♥ Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Kendi kendine yetinenler mutludurlar.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Mutluluk bize bağlıdır.

♥ İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Platon’un Aristotales için söylediği;
Geceleri yatağında kitap okurken sol eline bakır bir gülle tuttuğu, altına da bir leğen koyduğu söylenir. Uykuya daldığında güllenin leğene düşmesiyle çıkan gürültüden uyanıyor ve okumaya devam ediyordu.

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

♥ Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Çünkü gülünç olmak kusurdur, cirkinliktir, ama ne acı ne zarar getirir insana .

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

“Halka yetecek kadar hak verdim; ölçüyü ne dar tuttum ne de bol. Gücü ellerinde tutanlara, zenginlikleriyle göz kamaştıranlara yakışığından çok hiçbir şey almayın dedim. her iki yanı da sağlam kalkanlarla korudum, haksız yere hiçbirine ötekini ezdirmedim..”
diyerek Atina yı terkeder solon..

♥ Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.

“Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. ”

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Bazı insanlar kendilerinden üstün olanlara
hizmet etmek için doğmuştur.

♥ Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Çünkü acıma, haketmedigi halde yıkıma uğrayan insana yönelir; korkuysa bize benzer kişi için duyumsanan şeydir ve bu türden bir olay ,ne birini ne de öbürünü doğurabilir.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

öykü tragedyanın temelidir, canı gibidir;karakterler de ikinci sırada gelir.

♥ Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

Bir karakter erkeksi olabilir ,ama bir kadının erkeksi ya da zeki olması uygun düşmez.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Kim ki her şeyi kendi anlar, en iyi kişidir. Kim ki doğru sözle ikna olur o da iyidir. Kim ki ne kendi anlar ne de kulak verir başkasına, işe yaramaz bir adamdır o.

♥ Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

.. Çünkü büyük bir refaha kavuşanlar bunu sindirecek kadar düşünceli olmazlarsa yoldan çıkarlar. Tokluk böylelerini şaşırtır.

♥ Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Raffaelo tarafından yapılan ünlü Rönesans resmi Atina Okulu’nda Platon, Formlar dünyasına doğru yukarıyı işaret ederken, Aristoteles ise tam tersine elini önündeki dünyaya uzatır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

♥ Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Kendimi olduğundan az göstermek, alçakgönüllülük değil, budalalıktır; kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Aristoteles’e göre, hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Kadınlar, vaktiyle terk edilmiş oldukları yeri şimdi görünce, hemen buradan kendi alınyazılarını çıkardılar; çünkü alınyazıları, onları burada ölmek için belirlemişti.

♥ Bir ‘dost’ kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Olanaksız olası, olası olmayan olanaksıza üstün tutulmalıdır.

En büyük suçlar zaruri olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Okumak, sadece okumak. Okuyan insan, dünyanın aklına yaslar sırtını. O zenginlerin arkadaşları birkaç finansçı, üç beş holding yöneticisi. Üstelik içtenlikten her zaman şüphe duyulan ilişkiler içindeler. Oysa benim dostlarım dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı ve en yaratıcı insanları: Aristoteles, Platon, İbn Rüşt, Faulkner, Homeros, Nietzsche, İbn Haldun… Bunları hangi maddiyatla bir tutabilirsin?

♥ Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Aristo’nun felsefesinin anahtar tezi, her şeyde – düşüncelerimizde, vücutlarımızda, hayvanlarda, sanatta ve zahiren cansız görünen dünyada – vuku bulmakta olan bir şey, bir potansiyelin gerçekleşmekte olduğu bir işlemin bulunduğudur.

Tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi arzular.

“Öyle bir zaman gelecek ki,” dedim, “hepimiz ölmüş olacağız. Hepimiz. İnsanların var olduğunu ve türümüzün herhangi bir şey yaptığını hatırlayabilecek tek bir insan evladının bile kalmadığı bir zaman gelecek. Sizi beni bırakın, Aristoteles ve Kleopatra’yı bile hatırlayan kimse kalmayacak. Yaptığımız, inşa ettiğimiz, yazdığımız, düşündüğümüz ve keşfettiğimiz her şey unutulacak ve tüm bunlar,” elimle herkesi kapsayacak bir hareket yaptım, “boşa olacak. Belki o zaman yakınlardadır, belki de milyonlarca yıl uzakta ama güneşin çökmesinden sağ kurtulsak bile sonsuza kadar yaşamayacağız. Organizmalar bilinç kazanmadan önce de vakit vardı, sonra da olacak. Eğer unutulmanın kaçınılmazlığı seni endişelendiriyorsa bunu görmezden gelmeye çalışmanı öneririm. İnan bana diğer herkes böyle yapıyor.”

İsteklerine gem vuranı, düşmanlarını alt edenden daha yürekli sayarım; en çetin yengi öz yengidir de ondan.

♥ İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Öyleyse kibir bazen erdem bazense zaaf haline mi geliyor? Eğer öyleyse, bu terimi iki ayrı anlamda kullanıyoruz demektir. Aristoteles’in manevi değerlere ilişkin teorisi kibri bir erdem olarak ele alırken, onun yaklaşımını büyük ölçüde doğru bulup kendi kuramına adapte eden azizlik unvanı verilmiş Katolik düşünür Aquinolu Thomas (1225-1274) kibri insan karakterinin kötü bir özelliği olarak kabul ederim.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ