Etiket: Aristoteles Felsefi Sözler

Antik Yunan da yer alan filozoflardan biridir.  Aristoteles Hayatı da diğer felsefeciler gibi örnek alınacak...