İsrail İle İlgili Sözler

İsrail İle İlgili Sözler

İsrail Orta doğuda kurulmuş bir devlettir. Çok köklü bir tarihi yoktur. Zaten İngiltere’nin desteği ile Filistin topraklarından kurulmuş vebalı bir devlettir. Adolf Hitler’in soykırımından kaçan Yahudiler Filistin’e yerleşmiş zamanla Filistin de bulunan nüfus üstünlüğünü sağlayarak kendine ait bir yapılanma kurmuştur. Bunun sonucunda da diğer devletlerce desteklenmiştir. Bugün yarası geçmişin yanlışları yüzünden hala devam etmektedir. Çocuklarını büyük bir kinle büyüten bu toplum her seferinden ıslah olmamıştır. Bunun sonucunda da ortaya acı manzaralar çıkmıştır ve çıkmaya devam etmiştir. Filistinli çocukların kalbindeki acıya şifa olmayan sayıca üstün ama işlev olarak bir işe yaramayan müminler olarak bizde elbet bunun hesabını vereceğiz. Herkes payına düşen günahın yükünü çekecektir.

Biz Filistinlilerin tek bir sorunu var, o da İsrail

Amerikan Yahudileri ABD dış politikasını etkileyebilmek için örgütler dizisi kurdular.

İsrail’i korkutan dâvaları uğrunda baş koyan, canlarını Allah’a satan ve ölüme aldırış etmeden kendini feda eden gençlerdir.

İsrailoğullarına sor: Biz onlara ne kadar açık âyetler vermiştik. Fakat Allah’ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphe yok ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

İsrail şeklen demokratik bir ülkedir, fakat kontrol altında tuttuğu milyonlarca Filistinli bütün politik haklarından mahrum bırakılmıştır.

”Tepede terennüm edilen gür seda, vadilerin gölgesinde dedikodulara sebep olur.”

Bu son katliamın izleri derin
Kökün kurutulsun İsrail senin!
Kara çarşambalar senin eserin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

İsrail bugün ‘Kudüs Müslümanların olsun,onlar yönetsin’ diyecek olsa, İslâm dünyası Kudüs’e sahip çıkabilecek olgunlukta ve yetkinlikte değil. Her bir ülkenin diğerinin ayağını kaydırmaya çalıştığı, kardeşlik söylemlerinin dilde kaldığı, mazlum ve masumların haklarının gözetilmediği bir Müslüman coğrafya, şu anda Kudüs emanetini yüklenmeye de hazır değil.”

İsrail’in Filistinli önderlere yönelik giriştiği suikast politikasını Rusya’da , CIA ve MOSSAD işbirliği ile Çeçen komutanlara karşı yürütüyor. Ürdünlü komutan Hattab’ın şehid edilmesinden MOSSAD sorumlu tutuluyor. Siyonizmin eli Çeçenistan’a kadar uzanıyor. Hiç şaşırtıcı değil, değil mi?

Yahudi katliamı konusunda Hitler masumdu; o sadece kendisini, “nihayet amaçlarına ulaşmalarına – İsrail Devleti’nin kurulmasına – olanak sağlayacak suçları işlemek zorunda bırakan” Siyonistlerin kurbanı olmuştu.

Baksana, İsrail oğullarının Musa’dan sonra ileri gelenlerine! Hani onlar, bir peygamberlerine: “Bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım…” dediler. O da: “Size savaş farz kılınırsa, acaba yapmamazlık eder misiniz?” dedi. Onlar: “Bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?” dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah, o zalimleri bilir.

“Beşeri Şefin saltanat ettiği, yani idare ettiği bir ülkeye Türkiye demek biraz irticai bir düşünce gibime geliyor. Türk nedir? Beşeriyet içinde küçük bir parça… Sonra acaba Türk var mıdır? Türk kalmış mıdır? Vaktiyle bir Türk ırkı varmış. Fakat zamanla bu ırk, ötekine berikine saldırarak ve başka ırklarla karışarak yok olup gitmiş… Beşeriyetin bir parçasına Türk demek, Türk ırkçılığı yapmak ve faşizmi hortlatmaktır ki, buna ne Amerika, ne İngiltere, ne İsrail, ne Rusya, ne de diğer devletler razı olamazlar. Zaten insanların bir kökten geldiğini en eski ve en yüksek kitap olan Tevrat yazmıyor mu? Memleketimize Türkiye demek, Rum, Ermeni, Yahudi, Zenci, Çingene ve başka köklerden gelen yurttaşlarımızı incitir, milli birliği bozar. Onun için bu ismin değiştirilerek Beşeristan denilmesini teklif ediyorum!”

Evet, Amerika şüphesiz tek bir barışın koruyucusudur. O da İsrail’i, her türlü rakip ve direnişe; onu hedef alan gizli ve açık tehlikelere karşı koruyan barıştır.

Hayvana yapılmaz işkencelerin
Adını duyurur Refah ve Cenin
Kokuşmuş leşlere dönsün bedenin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

Andolsun, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: “Ey İsrailoğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehenemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur” demişti.

İlke olarak imparatorluğun dinleri arasında Yahudiliğin de yeri var ; uygulamada İsrail yüzyıllarca , tanrılarının diğerleri gibi bir tanrı olduğunu, kendilerinin ise diğer halklar gibi bir halk olduğunu reddetmiştir.

Barış barış dedin göründü kelin
Arz’ı Mev’ud için heryanda elin
Gözyaşı akıttın kırılsın belin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

İsrail oğulları olmasaydi et kokuşup bozulmayacakti. Havva da olmasaydı ,hiç bir kadın kocasına hiyanet etmezdi.

İsrailoğulları’ndan küfredenler, Davud ve Meryem’in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi.

Biliyorsunuz, benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail’in peygamberleri gibidir diye bir hadis var .

Ümmeti sarmıştır zincirli telin
Artık fayda etmez gösteri,tel’in
Afet seni bulsun,tutulsun dilin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

İsrail Filistinlilerin işgal edilmiş toprakları üzerine inşaa edilmiş bir gecekondudur.
ABD başkanlarının oy kaybetme korkusuyla yıkılmasını engelledikleri bir gecekondu…

Şaşkınlık yaşatır yıkım izlerin
Terör yalanını taşır gözlerin
Yılana özenip sokar sözlerin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

Yerleşim ıssız yerlere kurulmuş toplum izlenimi uyandırır. Birisi askeri bir güç kullanarak bir yerin kontrolü ele geçirdiğinde, ilk sahiplerini evlerinden yurtlarından çıkardığında, çiftçileri topraklarına sahip olmak için yerlerinden sürdüğünde, kullanılması gereken doğru terim işgaldir. Bu eylemi gerçekleştirenlere genellikle işgalci denir ve bu bölgelere inşa edilen konutlara da koloni denir. İşgal edilmiş alanlarda kolonileşme Cenevre Anlaşması’na aykırıdır. Doğal olarak İsrail’in Batı Şeria ve Gazze politikası barışçıl bir yerleşme değil, vahşi bir işgaldir ve kolonileşme uluslararası hukuka aykırıdır.

İsrail,Türk bayrağının temsil ettiği “umut”tan rahatsız!

Aişe r.anha der ki: “Rasûlullah (s.a.v) sabahnamazı kıldırır, elbiselerine bürünmüş mümin kadınlarda O’nunla beraber namazda hazır bulunurlardı. Namazdan sonra evlerine dönerlerdi de karanlıktan dolayı kimse onları tanıyamazdı.
Aişe r.anha devamla şöyle der: “Şayet Rasûlullah (s.a.v) kadınlarda bu gün bizim gördüğümüz (giyim, kuşam, koku ve takı takınma gibi) şeyleri görseydi onları mescide gelmekten menederdi. Tıpkı İsrail oğullarının kadınları mescitlere gitmeleri hususunda men ettikleri gibi…”13
13 Buhârî ve Müslim rivayet etmiştir.

Filistinli bir çocuğa bir soru geliyor: “Düşün ki Ahmed, sen İsrail’de çarpışan bir doktorsun. Yaralı bir İsrailliyi, yardım etmen için sana getiriyorlar. Bir Filistinli mi, yoksa bir doktor mu olursun?”
“Bir doktor” diyor Ahmed. Hem de tereddütsüz. “Önce insanım…” diyor yani.

Yakılsın ekinin, yıkılsın yerin
En acı ölümü tatmalı erin
Damarından yere akmalı irin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

Demek ki Musa’nın Mısır’da ezilen ve kölelikten kurtulmak için kendisini izlemeye hazır İsrail halkını bulması gerekiyordu.

Cam, altından çok daha asil. İsrail peygamberlerinden beri lanetlenmiş bir maden, altın. Adı, tarihin bütün cinayetlerine karışmış. Pıhtılaşmış kan, insan kanı. Cam güzel, çünkü kirli bir mazisi yok. Cam güzel, çünkü kalbi var, kırılıverir.

Tükensin umudun, donsun özlemin
Hüsrana dönüşsün bilim, gözlemin
Vatanın soyulsun, kalmasın emin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

“Mescid-i Aksa’ya girişi de zaten İsrail askerleri kontrol altında tutuyorlar. Rehberimizin İsrail güvenlik güçlerinin din kardeşlerimizden tir tir korktukları şeklindeki iddiasının maalesef aksinin doğru olduğuna gezimiz boyunca tanık olduk.”

İsrail’in anladığı tek mantık şiddet ve terör mantığıdır.

Dönüşü olmayan yola giresin
Sökülsün duvarın, yıkım göresin
Uyanırsa Arslan sen bir piresin
Kökün kurutulsun İsrail senin!

İsrail’in halkıma karşı işlediği suçlar sayısız. Bize sadece zulmetmekle kalmıyorlar, dünyayı kurban olduklarına inandırıyorlar. İsrail dünyanın en güçlü ordularından birine sahip, bizim birkaç uyduruk roketimiz var ama dünyayı bizden korumaları gerektiğine inandırıyorlar. Dünya sadece onların yalanlarına kanmakla kalmıyor, onları destekliyorlar da. Aklımı kullanmamı yasakladılar, ben de bedenimi kullanıyorum, bana kalan son silahımı.

Lanet olsun, Cehennemden çıkmak nasip olmasın o zalimlere.
Söyle ona, İsrail’in yirmi bin evi ve dört köyü havaya uçurduğunu. Söyle ona mapushanelerin dolup taştığını.
Hesapsız dolarlarla yapılan işleri, dünyaya, “Yahudi Mucizesi” diye propaganda eden Yahudi, İsrail’deki ve işgali altındaki Müslüman nüfusa tam bir ekonomik mahrumiyet içerisinde tutuyor. Bu uygulama özellikle “Kudüs’ü yahudileştirmeyi” amaçlıyor.
– “Neden hiç ağaç yok?” diye sordum sürücüye.
– “İsrail bu bölgedeki ağaçları söktü” dedi sürücü, “ağaçların güvenliklerine karşı nasıl bir tehdit oluşturduğunu düşünsenize: tanklarından birinin tepesine bir portakal düşebilir.”
Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ