Yabancı Atasözleri

Yabancı Atasözleri

Tarih birikimli ilerleyen bir süreçtir.  Bu yüzdende biriken kültür, her seferinde yeni bir nesle iletilir. Zamanla bu görsel durumlar ya da hayatlar, bakış açıları değişir. Kültürler de sürekli üzerine bir şeyler eklenerek yenilenir. Her seferinde farklı bir kalıpla aktarılır sonraya. Fakat zaman ne kadar ileriye giderse gitsin bazen değişmeyen durumlar vardır. Mesela efsaneler, mitolojik unsurlar ve ünlü bilgilerin söyledikleri sözler tüm değişimlere rağmen devam eder. İçinde bulunduğumuz durumu hemen özetleyecek güzel bir söz ve deyim ararız. Çünkü o an için durumumuzu en iyi özetleyen sözlerdir bunlar. Öğrenilmiş dersten kendi durumumuza pay çıkarırız. Kısaca atasözlerini bilmek gerçekten önemli.

Bilgi sahibiyle her yeri dolaşan bir hazinedir.

Barış zamanında bir yumurta, savaş zamanında bir öküzden daha iyidir.

Başarmak istersen üç yaşlıdan öğüt al.

Bozuk yumurta bütün yemeği bozar.

Akıllı bir adam deliyi azarlamaz.

• Eğitim özgürlüğe götürür.

Ağaç yıkılınca gölge olmaz.

• Düşmek suç değildir,düşüp kalmak suçtur.

Açlık yemekle, bilgisizlik okumakla giderilir.

• Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanırlar.

Onları kendinize benzetmeye değil!

• Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.

Sizler onlara benzemeye çalışın.

• Alçakgönüllülük süstür,fakat onsuz daha başarılı olunur.

Yasaklanan yarınlardadır.

• Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kalır,ama kalbi kararır.

Çünkü ruhları bize ve hayallerimize

• Kadın,çalındıktan sonra duvara asılacak bir keman değildir.

Çünkü onların kendi fikirleri vardır

• Kart kuşu yolmak zordur.

Onlara sevginizi verin, fikirlerinizi değil.

• Göz mideden büyüktür.

Bu sizindir anlamına gelmez!

• Düşmek suç değildir,düşüp kalmak suçtur.

Eğer sizlerle birlikteyseler

• Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanırlar.

Elinizden geçerler, sizden gelmezler.

• Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.

Onlar bizzat yaşamın çağrısının kızları ve oğullarıdır.

• Ufak hırsızlar asılır, büyük hırsızlar serbest bırakılır.

Çocuklarınız sizlerin değildir.

• Balıklar oltayla, insanlar tatlı dille avlanır.

Gülerken göbeği oynamayan adamdan kork

• Ödünç alan, özgürlüğünü satar.

Çok neşeli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin, çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin.

• Rica daima sıcak,teşekkür daima soğuktur.

Zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür.

• Tanrı karıncayı yok etmek isteyince,ona kanat takar.

Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme.

• Korkak olduğunu bilmeyen herkes cesurdur.

İnsan bir kitabı her açışında yeni bir şey öğrenir.

• Herkes kendi kaderinin demircisidir.

Kitapsız büyüyen çocuk, susuz yetişen fidana benzer.

• Konuşulan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner.

Fazilete giden kapıyı açmak güçtür…..

• Savaş, barışın sağladığını yıkıp gider.

Derin olan kuyu değil kısa olan iptir

• Yüreklilik insanın üçüncü koludur.

Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır. Bütün annelerde ona sahiptir.

Bir kadının yüzündeki ifade,sırtındaki elbiselerden daha mühimdir.

Kadına inanan, kendini aldatır. İnanmayan da kadını aldatır.

• Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmak başarıdır.

Balık tutmayı öğretirsen, her gün karnını doyurursun.

• Cesur adamın bakışı, korkağın kılıcından daha çok düşman titretir.

Bir kişiye balık verirsen, o gün karnını doyurursun.

• Çaydanlık bakmakla kaynamaz.

Herkes yüzlerce hayat taşır. Ama, bunların sadece biri, hatırlanmaya değer. Bu, sizinki olabilir… Sakın harcamayın.

• Dehanın bir bölümü ilham,üç bölümü terdir.

Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık!

• Devlet memurları, başsız çivi gibidir; içeri sokabilirsiniz ama dışarı çıkaramazsınız.

Bir yerde küçük insanların, büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

• Eski zaman genç kızı,utanınca kızarırdı;şimdiki genç kız,kızarınca utanıyor.

Yaptırırsanız anlarım.

• Hata işlemeyen hiçbirşey yapmıyor demektir.

Gösterirseniz hatırlarım,

• İtle yatan bitle kalkar.

Anlatırsanız unuturum,

• Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.

Bilen, bildiğini bilen liderdir, izleyin!

• Balayı,genç gelinin omzunuzda ağlamayı bırakıp; ensenizde boza pişirmeye başladığı gün biter.

Bilen, bildiğini bilmeyen uykudadır, uyandırın!

• Balık ve konuk üç günde kokar.

Bilmeyen, bilmediğini bilen eğitimsizdir, eğitin!

• Bir cümlenin ortasında ‘ama’ ya da ‘fakat’ varsa o cümlenin baş tarafına pek önem vermeyin.

Bilmeyen, bilmediğini bilmeyen aptaldır, uzak durun!

• Odununu kendi kesen,iki kere ısınır.

Evlilik bir kale gibidir. Dışardakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar.

• Sır dolu kalp zindan,kalbin sahibi gardiyandır.

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.

• Talih bir defa güldü mü,talaşla beyin arasında fark yoktur.

Zenginlik gübredir. Yalnız saçıldığında yararlı olur.

• Zorluk seni zorlayıncaya kadar, sen zorluğu zorla.

Evlilik bir kale gibidir. Dışardakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar.

• Bir insan sana “eşek ” derse umursama, ama 5 kişi sana “eşek” derse git kendine bir semer al.

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.

• Kaybetmekten yılmayan, kazanmanın eşiğindedir.

• Zenginlik gübredir. Yalnız saçıldığında yararlı olur.

• Komşunu sev, ama bahçe duvarını yıkma.

Nasıl yapabileceğini bilmek, yapmaktan daha zordur

• Ağaç diken, kendinden başkasını da sevdiğini gösterir.

Başkalarının bilmesini istemiyorsan yapma.

• Ağacın hatırladığını balta unutur.

Nasıl yapabileceğini bilmek, yapmaktan daha zordur.

Kabahatini itiraf ederek affını iste; zira bir suçu gizlemek o suçu ikileştirir.

Başkalarının bilmesini istemiyorsan yapma.

• Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Başkalarını affet, ama kendini asla.

• Ağaç ve kitabın yaprağı ne kadar çoksa, meyvası o kadar az olur.

Güzel; iyi olandır.

• Bir baba kudretinden aşağı derecede,çocukları kudreti nisbetinde,kadını da kudretinin fevkinde giyinmelidir.

• Çerkesler misafiri severler

• İki karısı olan erkek,iki ateş arasında kalmış gibidir.Hangi tarafa sokulsa yanar.

Misafir her şeyden önde gelir.

• Kadın, kokusunu yalnız tenhada veren bir çiçektir.

Fakirin dünyası sonbahar gibidir.

• Mide hastalığın evi,perhiz tedavinin başıdır.

Utanması olmayandan daha kıymetsiz yoktur.

• Allah’ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğiz yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret ediniz.

Utanması olanın nasibi de vardır.

• Sanat,sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır.Bu sırrı bilmeyenler onu,bir dağın altında sanırlar.

• Güzeli güzelleştiren huyudur.

• Sır,saklarsan esirin,kaybedersen efendindir.

Kalp kalbe karşıdır.

• Talihsizlikler,meziyetleri imtihan eder.

Gözün beğendiğini kalp de beğenir.

• Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar, önünden gidenin arkasından koşar.

Candan önce onur gelir.

• Beni anla da istersen öldür.

Su akacağı yolu kendi bulur.

• Konuşulanlar kalpten çıkarsa kalbe kadar girer, ama dilden çıkarsa kulağı aşamaz.

Geçmişi olmayanın geleceği de yoktur.

• Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz.

İhtiyar kimse çocuk gibidir.

• Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Söylenmeyen şey duyulmaz.

• Kitap, insanın cebinde taşıdığı bir bahçe gibidir.

Güzel söylersen güzel cevap alırsın.

• Aç eşek semerini de yer.

Kafa bomboşsa ayağa yazık olur.

• Ağızla göz yüreğin aynasıdır.

Yoldaşın korkaksa ayı ile boğuşma.

• Ay çıkınca yıldızların ne yararı olur.

Gökteki yıldızları değil, yerdeki sürülerini bir kere daha say

• Demiri kızgınken döv.

Güler yüz altından anahtardır.

• Dünyada 3 şey gizlenmez: Duman, aşk, parasızlık

Altın leğenin kan kusana ne faydası var.

• Hapishane bir bahçe içinde de olsa, yine hapishanedir.

Bir ama pir.

• İki karısı olan erkek, iki ateş arasında kalan birine benzer. Hangi yana sokulsa yanar.

Bir çıplağı bin zırhlı soyamaz.

• İstediğin olmuyorsa olanı iste.

Boklu ,çamurluya mana bulur.

• Mide boş sağlık düzgün, kese boş ahlak düzgün.

Büyük ambar,küçük ölçekle dolmaz.

• Varlıklı adam küllüğe benzer, ne denli doluysa o denli pistir.

Delilere çan takmaya kalksalar,demirin kilosu yüz milyon olur.

• Yılanın ısırdığı kedi, ip görse yılan sanıp kaçar.

Açlık ne yedirmez, tokluk ne dedirmez.

Eti tadan çoban köpeğinden hayır gelmez.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ