Tahliye Taahhütnamesi Hakkında

Tahliye Taahhütnamesi Hakkında

Tahliye Taahhütnamesi
Tahliye taahhütnamesi kiracının taşınmazdan çıkarılması için uygulamada yararlanılan bir yöntemdir. Bu tür sözleşmelerin varlığı kiraya veren ve kiracı arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda sorunun kısa yoldan çözümlenebilmesine yarar.
Kiracı ve kiraya veren çatılı iş yeri veya konutlar söz konusu olduğunda kira sözleşmesi yaparak anlaşma sağlar. Sözleşme kapsamında kiraya veren dilediği gibi kira sözleşmelerini sonlandıramaz. Kiracı sözleşme süresi bittiğinde dilerse sözleşmeyi feshedebilir.
Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi uyarınca kiracıların korunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra kiraya verenin taşınmazdan kiracıyı tahliye edebilmesi varsa haklı bir nedeni tahliye davası açarak olur.


Tahliye taahhütnamesi hazırlandığında tahliye davaları ile kaybedilecek zamandan kazanılır. Mağduriyet yaşanması da engellenebilir. Kiraya verenin taşınmazdan kiracısını çıkarabilmesinin bir diğer yolu da 10 yıllık uzama süresinin dolmasıdır. Bu süre dolmasına 3 ay kala kiraya veren kiracıya tahliye ihtarnamesi çekerek taşınmazı boşaltmasını isteyebilir.
Bu uygulamalar kiraya veren açısından hakların kullanılabilmesini zorlayıcı şartlara bağlamaktadır. Kanun koyucu kiraya verenin mağdur olmasını engellemek adına tahliye taahhütnamesi uygulamasından yararlanılmasına imkân tanır.


Kiracı ve kiraya veren kira sözleşmesinin ardından bir tahliye taahhütnamesi imzaladıklarında kiracıya sağlanan geniş haklarda bir daralma oluşur. Kiraya veren içinse hukuki hakların kullanılabilmesi için bir zemin hazırlanır.


Tahliye taahhütnamesi tek başına kiracıyı çıkarabilme gücü bulunmamakla birlikte kiracının tahliye edilebilmesi için olanak yaratmaktadır. Kiraya veren kendisine tanınan hakları kullanabilmek için yasal bir dayanak elde eder.


Tahliye Taahhütnamesi İçerik
Tahliye taahhütnamesi içeriğinde kiraya verenle kiracı arasında bildirilen irade beyanı yer alır. Bu irade baskı altında kalmadan özgür olarak yapılır. Aksi durumda belge geçersiz olur. Kiracı ve kiraya verenin karşılıklı irade beyanı oluşturulurken yazılı şekil şartına bağlı kalınması Türk Borçlar Kanunu uyarınca zorunludur. Aksi durumda sözleşme geçersiz kabul edilir.
Tahliye taahhütnamesi ile kiracı ve kiraya veren taşınmazın ne zaman tahliye edileceği yönünde ortak bir karar alır. Bu tarih taahhütnameye konulmak zorundadır. Belgede açıkça ifade edilmeyen tahliye tarihi yasal olarak geçersiz kabul edilmesine yol açar.
Taahhütnameyi kiraya veren ve kiracı imzalar. Tarafların dışında imzalayabilen kişi resmi vekalet sahibi olanlardır. Bunun dışında birinci dereceden akraba dahi olsa bu tür belgelerde kiracı adına başkası imza atamaz.
Tahliye taahhütnamesi uygulanırken kiracı sözleşme koşullarına uymadığında tahliye davası açılabileceği gibi icra takibi de başlatılabilir.
Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken kanunda belirtilen şekilde hazırlanmazsa geçersiz sayılır. Bu durum da hak kayıpları yaşanması açısından önemlidir. Sürecin hukuki destek alınmak sureti ile aşılması ise taraflar açısından menfaatlerin korunması yönünde olumlu bir yaklaşım olacaktır.
• Tahliye taahhütnamesi yazılı hazırlanır.
• Bu tür sözleşmeler hazırlanırken tarafların bizzat kendileri imzalamalıdır.
• Taahhütname noterde hazırlanırsa uyuşmazlıklar sırasında dava süreci kısalır. Bunun yanında taraflar bir kâğıda kendi aralarında koşulları yazarak da imza atabilirler. Tahliye taahhütnamesi bu şekilde de geçerli olur. Hukuki açıdan geçerliliği kanunda belirtilen şekli ile hazırlanmış olmasına bağlıdır.
• Tahliye taahhütnamesi içeriğinde taşınmazın hangi tarihte boşaltılacağı eksiksiz olarak yer almalıdır. Gün/ay/yıl biçiminde girilmesi gereken bu bilgilerin eksiksiz ve tam olması zorunludur. Aksi durumda yasal değeri yok olur.
• Kişi hür iradesi ile ve baskı altında kalmadan bu taahhütnameyi imzalamalıdır. Tersi bir durumda imzalanan sözleşmeler de kanunen geçersiz olur.
• Tahliye taahhütnamesinin imzalanma zamanı da önemlidir. Kira sözleşmesi yapıldığında veya sözleşme öncesinde imzalanacak bir sözleşme geçersizdir. Taşınmaz teslim alındıktan sonra taahhütnamenin hazırlanması uygundur.


Tahliye Taahhütnamesine Örnek
Tahliye taahhütnamesi ile kiraya veren kiracıyı tahliye etmek istediğinde karşılıklı olarak karar verdikleri tarihe uygun olarak taşınmazın boşaltılması söz konusu olur. Kiracı taahhütnamede yer alan şartları yerine getirmezse bu durumda tahliye davası açılabilir.
Kiraya veren açısından icra dairesine başvurmak sureti ile icra takibi başlatılabilmesi de mümkündür. Bu tür taahhütnameler kiraya verenin haklarını hukuki bir zemine oturtabilmeye yarar. Kiracı açısından geniş kapsamda yer alan haklar da sınırlanmış olur.
Tahliye taahhütnamesi tek başına kiracıyı tahliye etmek konusunda yeterli değildir. Bu tür sözleşmelerin hazırlanması sürecinde hukuka uygunluk önemlidir. Eksik hazırlanmış bir belge kanunda yer alan koşulları da taşımadığı takdirde geçersiz sayılır.
Kira Tahliyesi Taahhütnamesi
Kiracıların tahliye işlemini yapabilmek açısından kiraya verene bazı kolaylıklar sunan taahhütname sayesinde kiracı belirlenen tarihte çıkarılabilir. Bu tür sözleşmeler kapsamında kiracı taahhüt ettiği sürede taşınmazı boşaltmakla yükümlü olur.
Kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda taahhütnamede yazan tahliye tarihinden itibaren bir aylık süre içinde dava açılması gerekir. Kiracının taahhüde uymaması durumu cezai koşulların doğmasına yol açar.
Tahliye taahhütnamesi hazırlanmasındaki amaç kiraya verenin belirli süreli sözleşmeler sonunda kira sözleşmesini sonlandıramamasının yarattığı mağduriyeti engellemektedir. Sözleşme yapıldığında karşılıklı olarak kabul edilecek şartlara uygun olarak belirli bir tahliye tarihi kabul edilmiş olur.
Bu tür sözleşmelerin iptali de mümkün olabilir. Karşılıklı irade beyanı esas alınarak hazırlanan taahhütnameler iptal edilirken tarafların iradesi önemli hale gelir. İptal işlemi yazılı olarak veya sözlü biçimde yapılabilir.
Yazılı olması uyuşmazlıklar sırasında ispatı kolaylaştırıcı bir özelliktir. Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak hazırlanmalı ve taraflarca imzalanmalıdır. Bazı durumlarda geçersizlik söz konusu olabilir. Alt kiraya verilen bir taşınmaz söz konusu olduğunda alt kiracı açısından bu sözleşmeler geçersiz sayılır.
Alt kiracı adı verilen kiracılar taşınmazı kiralayanın yazılı izni alındıktan sonra taşınmazı ilk kiralayanın kiracısı konumunda olan taraftır. Bu şekilde ortaya çıkan bir kira ilişkisinde alt kiracılar tahliye taahhütnamesi için sorumlu tutulmamaktadır. Buna bağlı olarak da onlara tahliye davası açılamaz.
Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2022
Tahliye taahhütnamesi imzalanırken birden fazla sayıda kiracı varsa hepsinin ayrı ayrı imzası gerekir. Kira sözleşmesi yapılırken de aynı durum geçerli olur. Tüm kiracıların irade beyanında bulunması zorunlu olmaktadır.
Kiracıların tahliye işlemini kolaylaştırmaya yarayan taahhütnameler imzalandıktan sonra süresi bitiminde kiracının taşınmazı boşaltması gerekir. Kiracının buna uymaması durumunda kiralayan hukuk yoluna başvurabilecektir.
Bu durumda dava açılması gerektiğinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olur. Yetkili mahkeme ise davacı ikametindeki yer mahkemesi olmaktadır. Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi uyarında kiracıların tahliye işlemini kolaylaştıran tahliye taahhütnamesi hazırlandığında tarafların bizzat imzalaması zorunludur.
Tahliye taahhütnamesi gayrimenkul hukukunu ilgilendiren konular arasında yer alır. Bu tür sözleşmelerle kiraya veren ve kiracı arasında bir anlaşma sağlanmış olur. Taahhütname uyarınca kiracı belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağını beyan etmiş olur.


Bu taahhüde uymaması durumunda ise tahliye davası açılabilir. Kiracı açısından ise tahliye taahhütnamesinin tespiti davası da açılabilmektedir. Bu tür davalarda davacı tarafın iddiasını ispat zorunluluğu bulunmaktadır.
Taahhütname hazırlanırken yazılı şekil şartına uygunluk hukuki süreçlerde önemlidir. Ayrıca tarafların arasında bir iptal işlemi varsa bunun yazılı olarak yapılmış olmasında da fayda bulunur. Yazılı belgelerin en önemli özellikleri ispatı kolaylaştırmaları olur.
Tahliye taahhütnamesi uyarınca kiracı kendisine tanınan sürede taşınmazı boşaltmadığı takdirde kiraya veren tahliye davası açabileceği gibi icra dairesine başvurarak icra takibi işlemlerini de başlatabilmektedir. Bu özellikleri sebebi ile taahhütnameler kiraya verene bazı haklarını hukuki yoldan kullanabilme şansı tanır.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ