Etiket: Felsefi Sözler

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.Aristoteles Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır....
Fransız kökenli olan Matematikçi  ve bilim adamıdır. Filozoflar arasında yer alır. Batı düşüncesinde yer alan...