Anlamlı Güzel Sözler

Etiket: Felsefi Sözler

Fransız kökenli olan Matematikçi  ve bilim adamıdır. Filozoflar arasında yer alır. Batı düşüncesinde yer alan...
Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.Aristoteles Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. Sokrates Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır....