Platon Sözleri

Platon Sözleri

Antik Yunan Devletinin meşhur felsefecisidir. İdela devlet var mıdır sorusunun baba ismidir. Hayatını geçirdiği Atina da ünlü bir akademi kurmuştur. Asıl adı ise Aristokles idi. Fiziki görünümden dolayı ona Platon lakabını verdiler. Yirmi yaşında başlayan felsefe hikayesi ile Sokrates’in yanında ölümüne kadar kalmıştır. Aynı zamanda kendisi Aristoteles’in öğrencisidir.  Felsefi görüşleri ise hala tartışmaya açık bir konudur. Batı felsefesinde başlangıç noktasında önemli bir yeri vardır ve bu onu batı felsefenin ilk filozofu yapar.  Platon sözleri algıladığımız dış dünyanın kusurlu ve kopya olduğunu savunmuştur. Aynı zamanda bu görüşleri İslami düşünce dünyasında da yankı bulmuş ve yeni bir akım oluşturmuştur. Platon felsefe sözleri belli bir maddeciliğin üzerine dayanır. Onun felsefeye katkısı oldukça büyüktür ve önemlidir. Sitemizde Platon resimli sözler ve Platon Facebook Kapak Fotoğraflarını bulabilirsiniz. Felsefeye ya da tartışmalara ilginiz varsa ya da özlü sözler arıyorsanız felsefe bunun için iyi bir dayanaktır. Sosyal medya hesaplarınızda bu sözleri paylaşarak ya da yaşadığınız dünyanın farkına vararak bakış açınızı değiştirebilirsiniz. O halde platonla iyi sözler diler ve keyifli paylaşımlar dilerim.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Demokrasi despotluğa dönüşür.

İhtiyaç tün icatların anasıdır

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Felsefe, sanatların en yükseğidir.

Merak, bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir…

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor herşey bi plan dahilindedir.”

. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Doğru düşünce bilgidir.

Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır O da güçlünün çıkarıdır.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Korku, köleliktir

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.

”Erdem iyiyi elde etme gücüdür.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür

Bana öyle geliyor ki, bilmediklerimden ve bildiğimi de düşünmediğim şeylerden dolayı ondan biraz daha bilgeyim.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikmemişlerdir.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstenitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Bütün sanatlar kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.”

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Övme, asıl fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Konuşmainsanın aklını kullanma sanatıdır.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

Beden, ruhun mezarıdır.

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdi Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Şair, hafif kanatlı kutsal bir şeydir; ilham duymadan, kendinden geçmeden, aklı başında iken bir şey yaratamaz.

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Hekimlerin yaptıkları en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır.. Yani Adalet= Eşitlik değildir!

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirip yaptırılır.

”İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Müzik sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musiki de iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır

Mutluluk bilgi ile kazanılır

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.

Başımıza gelecek her kötülük, eğrilik etmekten iyidir 

Hakikatte şehir bir yer veya insanlar topluluğundan ibaret değildir. Şehir olmanın gerekleri vardır.Bunlar:halkının kanun kabul eder olması gerekir.İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında ÖVÜLÜP BEĞENİLECEK BİR TAKIM HUYLARI VE ADETLERİNİ GÖRÜLMESİ, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin teminine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecilerde o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Hem kendimizi, hem başkalarını, iyiden iyiye tanımayı bize öğreten akıldır.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

İlmin verdiği zevki hiçbir şeyde tatmadım

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Gövdeyi öldürenlerden değil, ruhu öldürenlerden korkunuz

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

”İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur

Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kaanati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ