Namaz İle İlgili Sözler

Namaz İle İlgili Sözler

Namaz dinin direğidir. Bu yüzden hayatımızda namazının önemli bir yeri vardır. Her sohbette duyabileceğiniz en çok konu bunun üzerine. Maalesef çoğumuz bu konuda büyük bir hata yapıyoruz ve nefsimizin yanılgısına düşerek namaz hakkında fevri düşünceler ve davranışlar sergiliyoruz. Hayatını 5 vakte ayarlayan ve Müslüman çizgisine uygun yaşayan insanlar olmamız gerekiyor. Yine namaz bizim ruhsal bağlantımız ve iyiliğimiz için Allah’a şükür etme durumumuzdur. Fakat bu konuda samimi olmayan hislerimiz çoğaldıkça ve mesafelerimiz arttıkça sıkıntılarımızda büyüyor. Kur’an ve hadislerde gittiğiniz yerlerin sohbetlerinde mutlaka bu konuda üzerinde ne kadar durulduğunu fark etmişsinizdir. Bu yüzdende namazın yerini kavrayarak ve çabalayarak Allah’ın rızasını kazanmak hepimize nasip olur inşAllah.

-Namaz kılmayanın dini yoktur. [İbni Nasr]

“Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.”

Ey Kul, etme dünya bazı kıl namazını sonra kılarız diyenin dün kıldık namazını.
-Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. [Taberani]
Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.
“Kim namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa, o namaz olsa olsa onun Allah’tan daha fazla uzaklaşmasını sağlar
-Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur. [Bezzar]
Dünyadaki insanı zaman iğnesiyle her gün beş yerin ahirete diken bir göksel dikiştir namaz.
“Namazlara, özellikle orta namaza devam ediniz.”
-İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir.[İbni Neccar]
Bilerek kılmadığın namaza kaza deme, unutma; arabanın önüne atlayana da kaza geçirdi değil intihar etti diyorlar…
-Sıkıntıda duasının kabul edilmesini isteyen, rahat zamanında çok dua etsin. [Tirmizi]
“Allah için boyun eğerek kalkın namaza durun”
Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gayb kapısı açar.
-Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır. [Ebu Nuaym]
“Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın.”
 İbâdet içinde en büyük namaz..
Onunla yapılır Allah’a niyaz.
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur.
Ahmet Tevfik PAKSU
Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
-Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. [Nesai]
Namazda ruhun ve aklın büyük bir rahatı vardır.
Ola ki bu sâyede Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştırır
-Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır ve Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar. [Beyheki]
 Dünya ve ahreti çok seven adam!
İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm...”
Ahmet Tevfik PAKSU
“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”
-Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkânına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez. [Vesilet-ün Necat]
 “Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.”
Namaz kıldığında bir daha namaz almayacakmışsın gibi kıl.
“Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.”
-Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez. [Vesilet-ün Necat]
“İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havzın başına onlardan önce varacağım”
Seni Yaratan Rabbine sessizce, “Seni Seviyorum Allah’ım” demenin adıdır SECDE…
“Sizden biriniz güzelce abdest alır -onu tastamam yapar- sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.”
-Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. [Müslim]
“İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.”
Müminin nuru gece kıyamdadır.
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.”
-Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır. [Miftah-ul-Cenne]
Ezan sesiyle seni çağırana gitmezsen
Dua ile çağırdığın da sana gelmez..
“Bir müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına keffâret olur. Bu her zaman böyledir.”
-Cennetin anahtarı namazdır. [Darimi]
“Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir.”
Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır.
“Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.”
-En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. [Ebu Davud]
Seni secdeye götürmeyen aşk cennete nasıl götürsün..
“Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.”
-Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır. [İ.Ahmed, İ.Mace]
“Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir”.
Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. [Taberani]
-Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider. [Hâkim]

Namaz kılanın rahattır canı,
Devamlı parlar anın îmanı.
Muhammed ALTUN

-Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, (yani Ehl-i sünnet olan) ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır. [İ.Nâsiruddin]Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.
Hz.EBUBEKR (RA)

-Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. [Beyheki]

* Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır
Hz.ALİ (RA)

Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
Günde beş vakite bir saat yeter..
Hakk’a vermeyene insan denir mi?…
Ahmet Tevfik PAKSU

* İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu
Yahya bin Muâz (RA)

-Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. [Taberani]

* Namaz, imânın alâmeti, vücûdun selâmetidir
Ali TAYYAR

Her vakte bir bahâne bulur bi-namâz olan.Yazıcı Râşid

* Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur
Ali TAYYAR

-Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. [İ.Ahmed]

Namaz kılanın imânı tamdır,
İslâm için dâim cihad yapandır
Muhammed ALTUN

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz..

* Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
Günde beş vakite bir saat yeter
Yirmi saatten yalnız birini,
Hakk’a vermeyene insan denir mi?

-Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım” [Hâkim]

Namaz, İslam dini’nin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır

“İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ile oruç olurdu.Yahya bin Muâz (R.A.)”

-Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. [Gunye]

Namaz kılanın rahattır canı,Devamlı parlar anın îmanı

“Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur.Ali TAYYAR”

Dünya ve ahreti çok seven adam!
İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm…

-Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir. [Buhari]

“Namaz kılanın imânı tamdır,
İslâm için dâim cihad yapandır.”
Muhammed ALTUN

-Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. [Taberani]

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ