Lokman Hekim Sözleri

Lokman Hekim Sözleri

LOKMAN HEKİM SÖZLERİ

Hz. Davud döneminde yaşamış olan bilge ve ulu bir kişiliğe sahip olan kişidir. Hatta Hz. Davud’un vezirliğini yapan kişidir. Kuran’ı kerimde de adı geçen bu zatın verdiği nasihatler yer alır. Peygamber olup olmadığı konusunda itilaf vardır.  Çok düşünüp az koşan biriymiş. Aynı zamanda oldukça da keskin görüşlü biriymiş. Bir kere konuşur gereği olmadığı sürece sözleri tekrar etmezmiş. Aynı zamanda bitkiler üzerinde araştırma yapan bu zatın bir çok hastalığa şifa bulduğu rivayet edilir. Hatta ölümsüzlüğü bulduğu ile ilgili doğrulu kanıtlanmayan bir hikayesi de vardır. Lokman Hekim Sözleri içerisinde hikmet ve doğruluk barındırır. Bu sebepten onu dinlemeye ve ondan nasibini almaya gelen insanlar olurmuş. Lokman Hekim Sözleri içinde barındırdığı mana ve doğruluk ile kalbi açar ve güzellik verir. Aynı zamanda Lokman Hekim Sözleri nasihat ve bir insanın yolunu ne şekilde çizeceği ile ilgilide tavsiyeler barındırmaktadır. Siz de sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kişilerle bu güzel ve anlamlı sözleri paylaşarak onların kalbinde sıcak bir nasihat oluşturabilirsiniz.

Namazda kalbine sahip olmayı öğren.

Ölümün hak olduğunu öğren.

Misafirlikte gözüne sahip çıkmayı öğren.

Allah’ın kudret ve kuvvet sahibi olduğunu asla unutma.

Yemekte eline sahip çıkmayı öğren.

Sana yapılan kötülüğü unutmayı öğren.

Cemiyet ve toplum yerinde diline sahip olmayı öğren.

Yaptın iyiliği unutmayı öğren.
Tövbeyi Erteleme! Sakın ha tövbeyi sonra yapayım deme. Zira ölüm ansızın geliverir. Cahil ile samimi olmayı arzu etme ki, o, yaptığı kötü ve yanlış işleri senin de doğru bulduğunu düşünmesin. Öğrendiğin bilgilerin gereklerini tam olarak yerine getirmedikçe, bilmediğin diğer hususları öğrenmeye kalkışma.

Bir cemaatte bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır Çünkü dil insanı ipe götürür

Lokman Hekim’e Sormuşlar
– Bu güzel ahlakı kimden öğrendin? demiş:
– Ahlaksızlardan!

YALAN SÖYLEME
Yalan söylemekten sakın! Çünkü yalan, dinini ifsat eder, insanların yanında mürüvvetini noksanlaştırır ve bu durumda da utanma duygun yok olur; değerin düşer, makam ve mevkin elden gider; küçümsenirsin, konuştuğun zaman sözün dinlenmez, söylediğine itibar edilemez. Bu duruma düşüldüğünde de yaşamanın zevki kalmaz!

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış

Lokman Hekim’e Sormuşlar
– Bunca bilgiyi kimden öğrendin? demiş:
– Körlerden. Onlar önce kontrol ederler, sonra adım atarlar.

İLME ÖNEM VER
Alimlerin ilim meclislerinde bulunmaya ve onların hikmetli sözlerini dinlemeye gayret et. Zira Allah, bol yağmurla kupkuru yeryüzünü yeşertip dirilttiği gibi, hikmet nurlarıyla da ölü olan kalbi diriltir. Şu bir gerçek ki, kim yalan söylerse, artık onun hayâ duygusu yok olur. Ahlakı bozuk olanın ise gam ve kederi bol olur. Büyük bir kayayı yerinden oynatıp kaldırmak, anlayışsız bir adama hak ve hakikati anlatmaktan daha kolaydır.

Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

-Hastalarımıza ne yedirelim, diye…
Lokman Hekim.
-Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin, demiş.

SIKINTILARA SABRET!
“Evladım! Namazı hakkıyla ifa et, iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret! Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman Suresi, 31/17) “Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman Suresi, 31/18)

Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.
En iyi en kötü şey:
Lokman Hekime Sormuşlar:
– İnsan bedeninde en zararlı ve en faydalı organ hangisidir? Dilini göstererek:
– İşte demiştir.

SEN TAKVAYI SEÇ
Eğer kârlı bir alış-veriş yapmak istiyorsan takvayı seç, onu elde etmeye çalış ki, herhangi bir mal ve eşya satın almadan da kazançlı çıkmış olasın. Dünya öyle engin bir denizdir ki, pek çok kimse orada boğulmuştur. Öyleyse sen o deniz için, iç malzemesi iman, yelkenleri de tevekkülden ibaret olan takva gemisini hazırla ki boğulmaktan kurtulabilesin.

Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.

“İnsanların en zavallısı kimdir?”
Lokman Hekim demiş ki:
“İnsanların en zavallısı, işlediği günahları hatırladığında üzüntü duymayan kimsedir. Bir kimse günah işlediğinde derhal kendini toparlayıp bundan üzüntü duymalıdır. Yoksa hem günah işleyip, hem de üzüntü duymamak helâkettir.”

Bir tedbir aIacağın zaman ahIak ve biIgi sahibi kimseye akıI danış.

Cömertliği adet et.
“Uzun yaşamanın sırları nedir?” Lokman, “Beş şartı vardır, az taam, az kelam, az selam, az intikam ve çok sabır” demiş…

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkaIarına reva görme.
Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.

Birisi bir gün Lokman Aleyhisselâmın siyah yüzüne ve kalın ve çatlak dudaklarına bakıp onunla alay etmek, onu aşağılamak istemişti.
Lokman Aleyhiselaâm bu adama hiç kızmadı ve dedi ki:
“Yüzümün siyah, dudaklarımın kalın ve çatlak oluşuna bakıp alay etme. Çünkü onu siyaha ben boyamadım. Dudaklarımı da kalın ve çatlak yapan ben değilim. Benim elimde olan, o kalın dudaktan kötü söz çıkarmamak, siyah yüzü ayıp işte utandırmamaktır. Kalbim beyaz, sözüm inci gibi güzel olduktan sonra, yüzümün siyah, dudağımın kalın oluşunun ne ehemmiyeti var?”

Günahın zerresinden biIe kaç gazaba uğrayacakmışsın gibi AIIah’tan kork Lakin ümidin korkundan fazIa oIsun.

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

Oğulcağızım! Allah’a şirk koşma. Çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür.

Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıkIarını inceIe ve kararını öyIe ver.

Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.

“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir.

“Yavrucuğum! Oruç tut, şehveti keser. Tövbeni sonraya bırakma. Çünkü ölüm ansızın geliverir.

Ayağını sıcak,başını serin tut.

Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

.Allah’tan kork. Günahkâr olduğun halde, ikram etsinler diye kendini insanlara faziletli gösterme.

Sus ve düşün ;dil belasından kurtulmanın devası bunlardır

Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.

Oğulcağızım! Ben susmamdan ötürü hiçbir zaman pişman olmadım. Fakat konuşmamdan ötürü pişman olduğum vakidir.

HekimIer ahmakIığa deva buIamazIar.

Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.

Unutma: Konuşmak gümüş ise, susmak altındır.

İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır.

Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

Hâkimlerin sözlerini iyi dinle. Çünkü Allah ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Nasıl ki, yeri yağmur suyuyla diriltiyor.”

Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer.

Herkese karşı saygılı davran.

Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma,hakkında dua et.

İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.

Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret.

Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.

Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.

Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.

Sağa sola bakma daima önüne bak.

Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir

Kendi ekmeğini başkalarının sofralarında yeme

Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.

Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme

Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.

Az yemeyi, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et.

Doğru konuş fakat sert olmasın.

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut Onlardan teşekkür bekleme Mükafatı Allah’tan bekle Emellerini O’nun ihsanına bağla…

Şüphe seni kimse ile dost etmez.

Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun.

Sorulmadan hiçbir şeye karışma.

Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.

İyilikte dost düşman ayırma

İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdafaasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.

Şükür nimeti bereketlendirir.

Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme

Halk sende olmayanla seni överse aldanma.

Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme

Elde edilen hikmeti sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ