İmanla Alakalı Sözler

İmanla Alakalı Sözler

İnsanların inanma duygusunun adı imandır. İman kişinin Allah’ın varlığını kabul ettiği anlamına gelir. İmanlı insanların ahlakı İslam ile beraber yer alır. Yani inan insan inandığı yükümlükleri yerine getirmekle sorumludur. Bunun içinde kişinin aklen kalben ve manen kabul ettiği bu durumdan dolayı oluşturduğu karakteri oldukça önemlidir. Mükemmel değiliz hatalarımız oluyor ve sıkıntılar yaşıyoruz , bu yüzden de bunları düzeltemesek bile düzgün biri olmak için mücadele etmeli ve elimizden geleni yaparak inandığımız değerlere sahip çıkmalıyız. Tevhid bilinci ve inanç ile üzerimize düşen yükümlüklere tabi olmaya özen göstermeliyiz. İman meselesi önemli olduğu için bu konuda hadisler vardır ve bir çok sohbette bu konu ile ilgili önemli değinmeler de olur.

Peygamber Efendimiz buyurdu:
“Üç şey imandandır: Darlıkta sadaka vermek, herkese selamı yaymak, insafı gözetmek.”

İman, hayatın kuvvetidir. Leo Tolstoy

eygamber Efendimiz buyurdu:
“Kendisinde şu üç şey bulunan kişi, hem sevabı hak etmiş, hem de imanını tamamlamıştır: Dünyada yaşadığı güzel bir ahlak, kendisini Allahın yasaklarından uzaklaştıran vera ve cahilin cehlinden alıkoyan olgunluk.”

İman, aklın çalışmasının ürünüdür. Ahmed Hulûsi

“Sizden biriniz, ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, tam iman etmiş olmaz.

İmanın cahili olan, neyin âlimidir? Ali Suad

“Biriniz, kendisi için sevdiği bir şeyi, kardeşi için de sevmedikçe, tam iman etmiş sayılmaz.”

Esersiz iman, başaksız tarlaya benzer. Alman Atasözü

“Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren, Allah için tutumlu olan, imanını tamamlamıştır.”

İman karşısında, doğanın sesi kesilir. Schiller

“Kim Allahtan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammedin de Onun Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram eder.”

İman çıplaktır, onun örtüsü takvâdır. Vehb bin el-Mûnebbih

“Kalbinde zerre kadar imanı olan kimse, cehennemden çıkar.”

İman varsa imkân da vardır. Necmettin Erbakan

“Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, “La ilahe illallah” diyen kimseye, ateşi haram etmiştir.”

Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez. Hz. Muhammed

“Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur.”

İman Allah ile kul arasında bir köprüdür. Blondel

“iman, cennete, cehenneme, hesap gününe, yaptıklarını tartan mizana ve iyisiyle kötüsüyle kadere, inanmandır.

Cemiyetteki ruh hastalıkları, iman eksikliğinden doğar. A. Arvasi

Mu’minun / 58-60. Rablerinin âyetlerine inananlar; Rablerine ortak tanımayanlar; Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

İman edenler, birbirinin aynasıdır. Hz. Muhammed

Fetih / 4. İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

İman, iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Hz.Muhammed

Bakara / 82. İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.

İman insana, kendinden başkasını da sevmeyi öğretir. Ali Suad

Nisa / 57. İnanıp; iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız

Allah’a giden yol, en doğru yoldur. Ârifsen kalbini imanla doldur. C. Oğuz Öcal

Nisa / 136. Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır.

İman insanı insan eder belki insanı sultan eder! Abdulkerim Bayık

Bakara / 137. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.

İnsanı yaşatan kuvvet imandır. İmanın zail olması çökmek demektir. William James

Bakara / 177. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır

Bana bu ten gerekmez, can gerekir. Ebedi dünyada iman gerekir. Yunus Emre

Bakara / 256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.

İman, ilâhi huzura kabul vesikası, ebedi saâdete dühûl davetiyesidir. A.Şeref Güzelyazıcı

Bakara / 62. Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.

İnsanlar ile iyi hoş geçinmeyen kimse, imanın tadını alamaz. Vehb bin el-Verd

Bakara / 138. Allah’ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah’tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O’na kulluk ederiz (deyin).

Her kim kalbinde zerre kadar iman olduğu halde ölürse, cennete girer. Hz. Muhammed

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a andolsun; kim imanının gitmesinden korkmaz ve onu esirgemeye bakmazsa imanı gider.

İman, zekâ, akıl, tefekkür, iz’an ve duygu erbabın nasibidir. A.Şeref Güzelyazıcı

Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer. L. BORNE

İman bir şeye yaramaz gibi görünür amma, hakikatta onsuz hiç bir şey yapılamaz. Samuel Butler

Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim. Savaşta siper içinde bulunup da Allah’a inanmayan tek kimse görmedim. Dwight D. EISENHOWER

İmân gönlünü halktan koparmak, Cenab-ı Hakk’a vermektir. Abdurrahman Cami

Hiç bir dâvayı, hiç bir inancı bir katilin kurşunları öldüremez. John F. KENNEDY

Yakışmaz hiç eğilmek gerçek iman ehline, Daha dik, daha vakar, daha cesûr olmalı. İsmail Bayram

İman Allah ile kul arasında bir köprüdür. BLONDEL

İnanan insan, dünya hayatının parlayan yıldızı, ahiret hayatının güneşidir. Sami Arslan

İnanç kaybolup şeref öldü mü, insan da yok olur. Saidi Nursî

Olgun iman sahibi; güzel ahlaklı ev halkına lütfu, ihsanı, şefkati çok olan kimsedir. İmam-ı Rabbani

İnanç kaybolup şeref öldü mü, insan da yok olur. Saidi Nursî

İman sahibi az konuşur çok iş yapar, Münafık ise, çok konuşur az iş görür. Ahmet Rüfâî

Şu üç şey, üç şeye sebeptir : 1.İman, cenneti kazanmağa, 2.İbadet, Allah’ın rızasını kazanmağa, 3.Günah işlemek de Allah’ın gadabını kazanmağa sebeptir.

Son günümde olmasın çelengim, top arabam, tabutumu götürsün, tam dört imanlı adam. Necip Fazıl Kısakürek

Mesut olur o kimse bir Allah’a iman var, İbâdetsiz gönüllerde, yığın yığın hüsran var.

İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür, İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. Mehmet Akif Ersoy

İman,tarihin kaydettiği en büyük kuvvettir.Onunla zırhlanan korkaklar kahraman, sakatlar pehlivan olur.

Kim, bir şey yapmak istiyorsa, ümitsizliğe kapılmamalıdır, hedefine ve ideallerine imanla sarılmalıdır. Goethe

Tevhid, imân kapısı,gider nârın korkusu, Açar cennet kapısı, Lâ ilâhe illallah.

İman, insanın irade-i cüziyyesini sarf ettikten sonra, Allah’ın kalbine bıraktığı bir nurdur. Teftezani

Sen imanla gidersen,kabir bir cennet olur, İmansızlık ne büyük, ne büyük cinnet olur.

Biriniz, kendisi için sevdiği bir şeyi, kardeşi için de sevmedikçe, tam iman etmiş sayılmaz. Hadis-i Şerif Buhari

Şaştım kaldım ey millet, bu ne adâvet, ne kin, Siz iman noktasında, Allah için birleşin.

Duymuyor musun, duymuyor musun? Sade hayat imandadır, sade hayat imandadır. Hz. Muhammed

İmandır rûha mi’râc, imandır başlara tâç, Topyekün beşeriyet, işte o nûra muhtaç

Hangi Müslümanı gözümde küçülttümse, buna cezâ olarak, imanımın ve irfân duygumun azalışını buldum. Hamid Tirmizi

İman sahibinin çoğu hali, dünyada sıkıntıyla geçer.

İman, yaratanla yaratılan, emir sahibiyle memur arasındaki bir teslimiyet anlaşmasıdır. Seyyid Kutup

İman, bit tâç imiş nûr-u Hüdâ’dan, Giyin ol tâcı kurtul her belâdan.

Önemli bir adamın imanı hakkında, ne söylediği değil, bu imanın onu ne yaptığı ve ne hale getirdiğidir. Roger Garaudy

İmanın üçte biri hayâ, üçte biri akıl, üçte biri de cömertliktir.

İman nedir? Diye akıldan sordum; Akıl, kalbimin kulağına söyleyerek, iman: Edeb’tir, dedi. Mevlana

Zerre kadar iman, dünya kadar amelden üstündür.

İman, cennete, cehenneme, hesap gününe, yaptıklarını tartan mizana ve iyisiyle kötüsüyle kadere, inanmandır. Hadis-i Şerif Ahmed

İman, vicdan huzurunun birinci şartıdır.

İman bölünmez bir şekilde, parçalanmış olan varlığımızın kaynağı olan ilahi birlik ve hürriyete yeniden dönmesidir. Roger Garavoy

İşini sağlam tutanın, imanın kuvvetli olur.

Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren, Allah için tutumlu olan, imanını tamamlamıştır. Hadis-i Şerif Ebu Davud

Zerre kadar iman, dünya kadar günaha yeter.

Bir millet için imanını muhafaza etmek çok önemlidir. Zira iman, milletlere milli ve dini hayat yolunu gösterir. Dwight D. Eisenhower

Tatbikat haline gelmeyen iman ölür.

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a andolsun; kim imanının gitmesinden korkmaz ve onu esirgemeye bakmazsa imanı gider. Ebüddredâ U. b. Zeyd

Arıyı duman, insanı iman yola getirir.

Sizden biriniz, ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, tam iman etmiş olmaz. Hadis-i Şerif Buhari

Rüşvet kapıdan girerse, iman bacadan çıkar.

İnsana değer kazandıran imânıdır. Bu gün dört milyar insanın gecesini ışığa kavuşturan Edison bile eğer imansız gittiyse Cehennem’den ebediyyen paçasını kurtaramaz. Ali Türkmen

Hangi müslümanı gözümde küçülttümse, buna cezâ olarak,imanımın ve irfân duygumun azalışını buldum.

İman, fıtratla yaratıcısı arasına gerilen bir iptir. O, sonsuzluğa ermiş şerefli bir hayata tırmanan yokuşta, adımların basılacağı noktaları aydınlatan bir ışıktır. Seyyid Kutup

İnsanlar ile iyi hoş geçinmeyen kimse, imanın tadını alamaz.

İman, büyük şeydir. Her şeye can veren odur. Bir insan ve bir millet, bir defa inanmaya başladı mı, çabucak büyür, yükselir ve yükseltir, yenilmez bir kuvvet olur. Thomas Carlyle

İman sahibi az konuşur çok iş yapar, Münafık ise, çok konuşur az iş görür. Ahmet Rüfâî (K.S.)

İman yetmiş kusur şubedir; en üstünü la ilaheillahlah sözüdür. En aşağı mertebesi ise, insanlara eziyet veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir. Hz. Muhammed

İman çıplaktır, onun örtüsü takvâdır. Vehb bin el-Mûnebbih (Rah.A.)

Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur. Hadis-i Şerif Müslim

İmân : gönlünü halktan koparmak, Cenab-ı Hakk’a vermektir. Abdurrahman CAMİ (K.S.)

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ