Francis Bacon Sözleri

Francis Bacon Sözleri

Felsefe dünyası bir çoğumuzun ilgisini çekecek kadar ilginç ve cazip bir dünyadır. Fakat her yiğidin hakkı değildir o dünyaya adım atmak. 1561 doğumlu olan Bacon babasının ününe erişmiştir. Adalet Bakanı’nın oğlu olan Bacon hayatı oldukça farklı bir şekilde gelişmiştir. Doğuştan sahip olduğu birden fazla şey vardır.  12 yaşında Skolastik felsefeye karışarak karşıt düşüncelere tohum atmıştır. Aynı zamanda Fransa da Hukuk eğitimi alarak sürekli kendini geliştiren bir adam olmuştur.  Francis Bacon Sözleri içinde adalet kavramı barındırır.Deneyle ilgili araştırma yapan ve tezlerini bunun üzerine yazan felsefeci, kesin sonuçlara ulaşana kadar tatmin olmaz. Onun felsefesinin odağında ise bilim yer alır. Bilim ise onun dünyasında sürekli bir gelişim ve ilerlemenin içindedir. Francis Bacon resimli sözlere de sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bir yeri kötü yapan yalnız kötü hava değil, yollarının bozuk, alışveriş çevresinin, Momus’a da (Momus: Kusur bulma tanrısı) sorarsanız , komşularının kötü oluşudur.

”Bilgi güçtür.”

Kadın kocasının, delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır.

Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır; bazılarını olduğu gibi yutar; bazılarını geveler ve hazmeder.

Görevini yaparken en iyileri örnek al kendine, çünkü iyiye öykünmek bütün öğütlerin ortak ilkesidir.

”Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.”

Az felsefe, insan zihnini tanrı tanımazlığa götürür, ama felsefede derinlik, insanların zihinlerini dine döndürür..

Filozoflar her şeyin erdeme mi, yoksa hazza mı yönelik olması gerektiği konusunda tartışırken, sen her ikisinden de yararlanmaya bak.

Görmüyor musunuz, büyük bir zenginliğin gene de işe yarar bir şey olduğunu göstermek için küçücük taş parçalarıyla az bulunur nesnelere ne şişirme fiyatlar konuyor?

”Bir sabun köpüğüdür dünya.”

İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır.

“Yılca genç olan bir kimse, zamanını çarçur etmemişse, saatçe yaşlı olabilir.”

Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır.

”İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.”

İnsanın kafasından boş düşünceler, böbürlenmeler, yanlış değerlendirmeler, tatlı kuruntular, bütün bu gibi şeyler çıkarılacak olursa, çoğu kimsenin kafasında kendilerinin bile hoşlanmayacağı, üzüntü, tedirginlik dolu zavallı cılız şeylerin kalacağını bilmeyen var mıdır?

Kurnaz adamlar okumayı anlamsız bulur, basit insanlar hayran kalır, bilge kişilerse okuduklarından yararlanır.

Tanrının bir buyruğunu yerine getirirken öteki buyruğunu dinlemek, insanları her şeyden önce Hristiyan olduklarını unutucak ölçüde Hristiyan saymaktır. Agememnon’un kendi öz kızının kurban edilişine dayanabildiğini gören Lucretius haykırır:
“Tantum religid potuit suadere malorum.”
(“Böyle kötülüklere bile sürükleyebilir insanı din”)

”Verilen sözü tutmamak, mertliğe yakışmaz.”

Bazı kitapların tadına bakılmalıdır…. Diğerleri yutulmalıdır…. Ve çok azı da çiğnenip hazmedilmelidir…

”Tarih kitapları, insanları akıllandırır.”

“İçini dökecek arkadaşı olmayan kişi, kendi yüreğini kemiren bir yamyamdır”

”Sessizlik aptalların erdemidir.”

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!

”Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur.”

Kuşkusuz ruh ile beden arasında bir uzlaşma vardır; hatta doğa birinde yanıldığı vakit, diğeri de tehlikeye girmiş olur.

”Dost, insanın ikinci benliğidir.”

İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.

”Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.”

Birkaç nadir durum dışında, insanın kendini övmesi pek yakışık almaz, ancak kişi çaba sarfettiği işini, uğraşını gönül rahatlığıyla, hatta bana kalırsa gönül yüceliğiyle övebilir.

Yargıç, hakkı uygular; Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.”

“Aslında Greklerden aldığımız bilgelik, bilginin ancak çocukluk çağına benzer ve çocuklara özgü özellikleri taşır; konuşabilir, ama soyunu çoğaltamaz; tartışmalar bakımından verimlidir, fakat yapıt bakımından kısırdır.”

”Babadan gelen asillik, insanın gayretini kırar.”

Eğer bir insan bir işe kesin olarak, ben biliyorum iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır.

”Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.”

“Bir ırmak gibi akan zaman bize hafif ve şişirilmiş şeyleri getirmiştir. Ağır ve katı olanlarsa suyun dibine çökmüştür.”

”Öç alma vahşice bir adalettir.”

Yıllanmışlığın güzelliği dört şeyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmiş odun, içmek için yıllanmış şarap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.

”Servetin batırdığı insan sayısı kurtardığından çok fazladır.”

Ümit iyi bir kahvaltı, ama kötü bir akşam yemeğidir.

”Çok soran hem çok öğrenir, hem de çok sevilir, hele soruları karşıdakinin bildiği konulardansa.”

“İnsan ruhunun acımayı bilmesi, Tanrının istemine sığınması, gerçeğin ekseni çevresinde dönmesi, hiç kuşkusuz yeryüzünde erişilmiş bir cennettir.”

”Dolacak havuzu olanın etraftaki toprağa hayırı dokunmaz.”

“Okumak, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkimizi artırmaya yarar. Haz duyurmak hususundaki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin, konuşurken yetkimizi artırmasının da, bir iş hakkında hüküm verirken, o işi başarırken faydası dokunur.”

”Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz.”

“Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir; bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir; bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.”

”Kusuru en iyi ortaya çıkaran zenginliktir, ama erdemi felaket.”

O halde kendisini benden daha çok seviyor diye, ona (kötülük yapan kişiye) neden kızayım ki?

”Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan iyi bir koşucuyu geçer.”

“Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır.”

”İnsan tabiatında akıllılıktan ziyade delilik vardır.”

“…dinden sonra,insanın nefsine hakim olmasını sağlayan başlıca şey onun kendine saygısıdır.”

”Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.”

Eşya üzerinde çalışacak yerde, herkesin kendine göre istediği anlamı verdiği kelimeler üstünde kavga ediyoruz.

”Çabuk yanlış yapan, onu çabuk da tasdik eder.”

Ona birkaç altın vermek istediğimiz zaman gülümseyerek “Bir iş için iki kez para alamam” dedi. Bundan benim anladığıma göre, görevi için devletin kendisine verdiği paranın yeterli olduğunu söylüyordu; çünkü, sonradan öğrendiğime göre, onlar rüşvet alan memurlar için “iki kez ücret alıyor” derlermiş.

”Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.”

İnsan kesinliklerle yola çıkarsa şüpheye varır ama şüphe ile başlamaya razı olursa kesinliklerle bitirir.

”Orantısında biraz tuhaflık barındırmayan hiçbir kusursuz güzellik yoktur.”

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.

”Şöhret paraya benzer, orada çok kalırsanız, fiyatlar düşer.”

“Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise sindirilmek içindir.”

”Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.”

Kesin bilgi şüphenin bittiği yerde başlar.

”Beğenilen şeyler ya yeni ya da yüksektir.”

Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.

”Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.”

“Mutluluğun sağladığı iyi şeyler özlenmeye değer, mutsuzluğunkiler ise övülmeye değer.”
-Seneca

”Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.”

Doğru yoldan giden topal, yoldan sapan çabuk yürüyüşlüyü geçer

”Kendi değeri olmayan bir insan başkalarının değerini hiçbir zaman çekemez.”

Sanat,insanla doğanın toplamıdır.

”Ümit iyi bir kahvaltı, ama kötü bir akşam yemeğidir.”

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır

”Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır.”

Bensalem halkının dilinden düşürmediği bir söz vardır: Namuslu olmayan bir insanın kendisine saygısı hiç olmaz. Bensalemlilere göre, dinden sonra, insanın nefsine hâkim olmasını sağlayan başlıca şey onun kendisine saygısıdır.”

”İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.”

Öğrenime çok zaman ayırmak uyuşukluktur, yalnız ruh güzelliği okumak gösteriş, düşüncelerde hep kitapların kurallarına bağlı kalmak da budalaca bir bilgiçliktir.

”Kadın, kocasının; delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hastabakıcısıdır.

Ancak, yalanın tutunmasına yol açan şey, insanların gerçeği bulmak için göze almaları gereken güçlükler ile emek, ya da bir kez bulunduktan sonra gerçeğin insan kafasına yükleyeceği zorunluluklar değil, yalanın kendisine duyulan doğal ama cılk bir sevgidir.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ