Dünya Barış Günü Sözleri

Dünya Barış Günü Sözleri

Eylül Ayının 21’de her sene Ulusal Dünya Barış Günü’dür.  Tabi teknolojinin ve kimyasal savaşların yarıştığı, çocukların öldürüldüğü, şehirlerin bombalandığı bir dünyada barışa dair yazılacak iyi şeyler var mı ya da yazabilir miyiz bunlar tartışılabilecek konular. Çünkü bu dünya içinde çok fazla nefret barındırıyor azalmak yerine git gide çoğalan bu nefret bir gün bütün insanlığın sonu olarak nefretin tetikleyicisi olacak. Bu yüzden hayatımızı değiştirmeli ve barışı dünyaya yaymalıyız. En azından daha iyi bir dünya için elimizden gelen çabayı göstererek sevgi mutluluğu insanlar için daha yaygın hale getirmeliyiz. Sonuçta dünyayı kurtaracak olan yalnızcı birbirimize duyduğumuz sevgi ve verdiğimiz destek olacaktır. Her şeye rağmen iyi kalın ve Dünya Barış Günün anlamını bilerek hayatınızı geçirmeye özen gösterin.

 Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez

gel, gel, ne olursan ol yine gel,
ister kafir, ister mecusi,
ister puta tapan ol yine gel,
bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…
Yurtta sulh, cihanda sulh.
En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.

Akıl savaşı kınadığına ve barışı mutlak bir amaç yaptığına göre; ve barış milletler arasında bir sözleşme olmadan uygulanamayacağına ve garanti edilemeyeceğine göre Barış Anlaşması (Pactum Pacis) yerine Barış Birliği (Foedus Pacificum) oluşturulmalıdır. Barış anlaşması sadece bir savaşı ortadan kaldırabilir. Oysa barış birliği tüm savaşları ortadan kaldırır.

Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır.

Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması

 Bir rüyam var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.”

Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Yağ ile bal ede bir söz
Barış nihai amacımızdır.

Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.

“Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.

 En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.

 Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

 “Eğer akıllıca kullanılırsa, federalizm, dünyanın en güç sorunlarına en iyi çözüm olabilir.”

“Her şeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar.”

“Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir.

“Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır.”

Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.

 Nerede ıssız bir yer yapmışlarsa ona barış adını verirler.

 “İdeal insanlar evrenseldir ama klancı değildir. Küçük kafalı insanlar evrensel değildir ama klancıdır.”

Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.

Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır.

 Barış sosyal düzendir, güvenliktir, hukuk ve kazanılmış haklara saygıdır.

 “Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir.”

Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış

Evrensel sevgi, hümanite demektir.

 Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

Barış nihai amacımızdır

Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir.

“Çakıl taşlarını toplayıp bir kutuya koyun ve sallayın, hiç bir sanatçının beceremeyeceği kadar uyumlu bir mozaik elde edersiniz.

Kendi hayatları hakkında söz sahibi olmayan insanlar, evrensel bir barış ve adalet düzeni hakkında da söz sahibi olamazlar.

Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzlük de despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü kısıtlama hakkını tanırken, öbürü de özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır.” Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.

“Bir diyalog iki monologdan daha iyidir.

Sokrates söylemiş diye değil, kendi yaradılışıma uyarak, üstelik aşırılığa bile kaçarak, bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalı’yı tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum, dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde tutuyorum. Doğduğum yerin pek o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle vardığım yeni bilgiler, bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve gelişigüzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerde, iklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar nerde! Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış, bizse tutup kendimizi birtakım çemberler içine hapsediyoruz.”

Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir

Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.

Gönüllü ordu özgür bir ülkeyi savunacak en uygun, ahlaki ve patik yoldur

 Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler

İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir.

 Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir.

Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.”

“Bir iki yıllık toplum hizmeti, gençler için kışlada geçirilecek iki yıldan daha değerli olacaktır

Antagonizm, hukuka dayalı bir sosyal düzen oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm ile insanların sosyal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade ediyorum. Bu eğilim açıkça insanın doğasına kök salmıştır.

Ordu, devlet başkanının emrine her zaman amade olmalıdır.

Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.

Barış nihai amacımızdır.

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.

 Savaşta, barışta olduğu gibi bir ikinci kazanan yoktur

Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur.

 “Bir gönüllü iki kişiye bedeldir.

Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir.

“Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur.

 İslam, barış dinidir.

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır.

“Politika ve savaş üzerine okumalı ve çalışmalıyım ki benim çocuklarım matematik ve felsefe okuma imkanına sahip olsunlar. Benim çocuklarım, kendi çocuklarına resim, şiir, müzik, mimarlık, heykel, porselen gibi sanatları öğretebilme imkanına sahip olması için matematik, felsefe, coğrafya, tarih, ticaret ve tarım ile ilgili konularda çalışmalıdırlar.”

İnsanlar diğer ülkelerdeki insanların haklarının korunması içinde çaba gösterir, sonuçta yurtta ve dünyada barış sağlanır.

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.

Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır

Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.

Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır.

Gürültünün patırtının ortasında sükunetle dolaş; sessizliğin içinde huzur bulunduğunu unutma. Başka türlü davranmak gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun. Bağışla ve unut

İnsanları birbirlerini öldürmek için eğitmek insanın kutsallığını ihlal etmektir.

Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.” (Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant.

İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir.

 “Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe

Zorunlu askerlik kölelikten başka nedir

Uluslararası devlet oluşturularak dikkatlice tanımlanmış güç ve yetkiler bir uluslararası otoriteye devredilebilir. Bunun dışında her ülke kendi iç işlerinden kendisi sorumlu olur. Bu tür bir sistem Federasyon olarak adlandırılır

“Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.”

 Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ