15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajları

15 Temmuz hakkında bir çok yazı bir çok şiir bulabilirsiniz. Türkiye için oldukça kritik bir gündü. Bir çok insanın kendini zor  durumda hissettiği bu günde ciddi ve ağır kayıplar verilmiş ve insanlar zarar görmüştür. Bu yüzden de Türkiye için anlam ifade eden  önemli bir gündür. Bir çok insanın zarar gördüğü manevi ve maddi kayıpların yaşandığı bugün de birlik ve beraberliğimizi korumalı bu bütünlüğü bozmak isteyenlere karşı gerekli önlemleri almalı ve tüm gücümüzle daha güzel bir Türkiye olmak içinde elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü bizi birleştiren var eden ve güçlendiren unsurlar ülkemizin bütünlüğünü sağlayan en temel unsurdur. Bıkmadan ve usanmadan bu düzeni ve birliği korumak bu ülkenin vatandaşlarının sorumluluğudur.

Darbe girişiminde yaşanan menfur saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 günü gece yarısına doğru başlayan ve ertesi gün öğle saatlerine kadar devam eden kanlı ve vahşi bir saldırıyla, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi göstermiştir ki, dünyada emsali olmayan özelliklere sahip bir milletiz. Hainler şunu çok iyi bilmelidir ki; önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağız.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker; milleti ve millî iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçlayan hain bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak aziz milletimiz; üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen insanlara rağmen meydanı darbecilere bırakmamış, ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkarak darbe teşebbüsünü bertaraf etmiştir.

Bu ülkeye hizmet veren Sanayiciler ise korkmadan, çekinmeden üretmeye devam etme sözü ile bu ülkenin geleceğine kefil olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşanan böylesine bir şok sonrasında en önemli şey özellikle ekonomi çarklarının en az etkilenmesini sağlayarak, en hızlı biçimde normalleşmenin sağlanması, 15 Temmuz öncesi belirlenen üretim planlamasının ve stratejinin aynen devam etmesiydi. Ülkesine güvenen sanayici, bu süreci atlatmayı başarmış, bu güçlü duruşuyla yabancı sermayenin de ürkekliğini üzerinden atmasını sağlamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla; inancını, vatanını, milletini, demokrasiyi ve hukuk devletini savunmak üzere herkesin sokaklara çıktığı ve darbecilere karşı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanının yazıldığı o gecede “Çanakkale Ruhu” yüzyıl sonra yeniden canlanmış ve tarihe altın harflerle yazılan bir direniş ve diriliş öyküsüne, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ne hayat vermiştir.

Bu başarısız kalkışmadan dimdik ayakta çıkan Türkiye, tüm dünyaya darbelerin artık bu ülkeye uğrayamayacağını ilan etmiş, birlik ve bütünlük içinde Cumhuriyetin temel kazanımlarından asla taviz vermeyeceğini gösteren bir ülke konumuna gelmiştir.

Bugün itibarıyla birinci yıldönümünü idrak ettiğimiz bu zafer vesilesiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki şanlı geçmişimizden devralınan 15 Temmuz direniş ve diriliş ruhu, mukaddes bir emanet olarak korunmaya ve geleceğimizin inşasına rehberlik etmeye devam edecek; ülkemizin FETÖ ve benzeri her türlü vesayet ve terör odağına yönelik haklı mücadelesi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkesi olan Demokrasiyi hedef alan, Milletimize ve Devletimize yönelik hain bir darbe girişimi yaşanmış, ancak Yüce Türk Milleti bu hain saldırı karşısında kararlılıkla durarak başarısızlığa uğratmış, yürekli, onurlu ve eşine az rastlanır bir duruş sergilemiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, milletiyle bir bütün olarak sürdürdüğü bu mücadele sürecinde stratejik önemi haiz bir konumda bulunmanın verdiği bilinç ve sorumlulukla hareket etmekte, ilk günden beri FETÖ’nün eğitim alanındaki açık ve gizli varlığını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla  yürütmektedir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bakanlık teşkilat yapısının yeniden belirlenmesinden mevzuat düzenlemelerine, müfredat ve ders kitaplarındaki gerekli güncellemelerin gerçekleştirilmesinden konuya ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasına, terör örgütleriyle irtibatı ya da iltisakı bulunan kişi ve kurumların tespit edilmesinden bunlar hakkındaki gerekli disiplin işlemlerinin yapılmasına kadar uzanan geniş bir alanı içeren bu çalışmaların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir:

Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

Bu kapsamda, ilk olarak 15 Temmuz menfur darbe girişimini geri püskürten kahramanlarımızın destanını ve kazandıkları zaferi gelecek nesillere anlatmak ve demokrasi adına verilen bu mücadeleyi ve şehitlerimizi unutturmamak amacıyla, okulların açılış haftasında “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” temalı bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen bu etkinlikler, ülke genelindeki tüm resmî-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Okulların açıldığı gün ve hafta içinde yapılan törenler, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” temasını kapsayacak şekilde hazırlanmış, okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları açılış törenlerine davet edilmiştir.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Bakanlığımızca hazırlanan ve 15 Temmuz gecesini anlatan 16 sayfalık broşür, okulların açıldığı hafta içinde tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu broşürde, öğrencilerimize “darbe, cunta, demokrasi ve cumhuriyet” gibi kavramları kısa ve özlü bir şekilde açıklayan “15 Temmuz Sözlüğü”ne, darbe günü ve gecesinin kronolojisine ve milletimizin darbecilere karşı direnişini resmeden fotoğraflara yer verilmiştir. Bu broşür dışında, 15 Temmuz menfur darbe girişimi de dâhil olmak üzere, geçmiş yıllardaki askeri darbeleri ve darbe teşebbüslerini anlatan kısa bir demokrasi kitapçığı hazırlanmış ve aynı hafta içinde öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

15 Temmuz’da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu ve benzeri çalışmalar, okul ve kurumların tür ve seviyelerine göre ders yılı boyunca devam etmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı sosyal bilimler liseleri arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında il birincisi olan 81 eser “Öğrencilerin Kaleminden: Darbeden Demokrasiye 15 Temmuz” ismiyle kitaplaştırılmıştır. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi” konulu resim yarışmasının kataloğu hazırlanmıştır. “15 Temmuz ve Şehitler” temalı EBA-Resim yarışmasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verilmiştir.

Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Bütün bu etkinliklerin yanı sıra, 15 Temmuz ihanet girişimi ile milletimizin buna karşı verdiği destansı mücadeleye ilkokuldan itibaren ders kitaplarında yer verilmiştir. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda Hayat Bilgisi dersinde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü”, ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” başlıklı özel bölümler yer almıştır.

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

Liselerde de demokrasi kavramına vurgu yapan örnek olaylardan hareketle ele alınan 15 Temmuz gerçeği, Felsefe Dersi Öğretim Programı’nda millî irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde işlenmiştir. Yine Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nda 1960 askerî darbesi, 1971 muhtırası, 1980 askerî darbesi, 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ile 15 Temmuz darbe girişimine yer verilmiş ve bunların Türk siyasi hayatına etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı cansiperane bir şekilde mücadele eden ve şehit düşen kahramanlarımızın isimleri 81 ilde 430 okulumuza verilmiş; şehitlerimizin aziz hatıraları kurumlarımız aracılığıyla  ebedileştirilmiştir.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

Öğrenci ve velilerimizdeki farkındalığın artırılmasına yönelik bu çalışmalar dışında, FETÖ’nün eğitim alanındaki varlığını ve faaliyetlerini bütünüyle sona erdirecek somut tedbirler alınmış, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kurum, kuruluş ve kişilerin disiplin iş ve işlemlerine ilişkin süreçler hızlandırılmıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı yaklaşık 34.000 kamu personeli ihraç edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında, bu yapıya ait olan özel öğretim kurumlarında çalışan 20.292 öğretmenin çalışma izinleri valiliklerce iptal edilmiş, 1424 özel öğretim kurumu ile 848 özel öğrenci yurdu kapatılmıştır.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

Şüphesiz ki Millî Eğitim Bakanlığı, FETÖ ve benzeri tüm terör örgütlerine yönelik olarak yürüttüğü bu ertelenemez ve onurlu mücadeleyi;  diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve aziz milletimizle birlik ve dayanışma içerisinde sürdürmeye devam edecektir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” adıyla tarihe geçen bu büyük zaferin birinci yıldönümü vesilesiyle  bir kez daha, aziz ve mübarek kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.”

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

Sponsor Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ